Arbetsdag den 13/3 2022


Arbetsdag i arboretet kl. 10–16. Vi ägnar dagen åt att röja undan nedfallna träd. Medtag lunchkorg och fika.

För att få påminnelse och information om aktiviteten kan du anmäla dig till vår SMSgrupp!

Anmäl dig via länken http://smsgrupp.se/dela/ggjytfctjv