Kontakt

E-post
info@osterlensarboretum.se

SMSgrupp för att få påminnelse och information om aktiviteter
Anmäl dig via länken http://smsgrupp.se/dela/ggjytfctjv 

Telefon
Kimmo Rumpunen (ordförande, webbansvarig) 0709-576868
Peter Linder (sekreterare och dendrologiskt ansvarig) 0733-518716
Bertil Eriksson (ledamot) 0702-730555
Arne Jansson (ledamot) 0705-763584
Carsten Sangö (vice ordförande, kassör) 070-3509758
Mona Nielsen (suppleant, facebookansvarig) 070-2490376
Ulla Rosander (suppleant) 0766-335611

Brev
Föreningen Österlens Arboretum
Kjugevägen 67
291 68 Fjälkinge

Facebook
Österlens Arboretum