Program 2020

Vi träffas den andra söndagen i varje månad (dvs 8/3, 12/4, 10/5, 14/6 också arboretets dag och årsmöte, 12/7, 9/8, 13/9, 11/10 och 8/11) om vädret så tillåter kl. 10- ca 16 för att sköta och utveckla Österlens Arboretum. Klockan 12 samlas vi för gemensam lunchpaus i det fria. Det finns alltid mycket titta på och göra i arboretet. I år prioriterar vi:
  • Vi inreder och förser arbetsboden med ramp.
  • Staketet. Vi underhåller och reparerar staketet för att hindra viltet från att ta sig in.
  • Trädslinga. Vi markerar upp en trädslinga med särskilda sevärda träd som vi vill lyfta fram.
  • Röjning. Vi förbereder områden för plantering.
  • Ätliga träd och buskar. Vi planterar fruktträd, bärbuskar och andra ätliga växter.
För att få påminnelse och information om aktiviteterna kan du anmäla dig till vår SMSgrupp!
Anmäl dig via länken http://smsgrupp.se/dela/ggjytfctjv