Program 2021

Vi återupptar vår verksamhet i arboretet så snart möjlighet ges och återkommer då med ett program för 2021.

Föreningens årsmöte hålls digitalt den 13/6 kl 13.00. Medlemmar som önskar delta i årsmötet ombeds anmäla deltagande per e-post info@osterlensarboretum.se senast 12/6 och får då en länk med inloggningsinformation och årsmöteshandlingar inför mötet.

För att få påminnelse och information om aktiviteterna kan du anmäla dig till vår SMSgrupp!
Anmäl dig via länken http://smsgrupp.se/dela/ggjytfctjv