Program 2021

Vi återupptar vår verksamhet i arbetet så snart möjlighet ges och återkommer då med ett program för 2021.

För att få påminnelse och information om aktiviteterna kan du anmäla dig till vår SMSgrupp!
Anmäl dig via länken http://smsgrupp.se/dela/ggjytfctjv