Program 2018

Vi träffas den andra söndagen i varje månad (dvs 11/3, 8/4 också årsmöte, 13/5, 10/6, 8/7, 12/8, 9/9, 14/10 och 11/11) om vädret så tillåter kl. 10- ca 16 för att sköta och utveckla Österlens Arboretum. Klockan 12 samlas vi för gemensam lunchpaus i det fria. Det finns alltid mycket titta på och göra i arboretet. I år prioriterar vi:
  • Spänger. Vi bygger ett antal träspänger över de blöta partierna längs entréstigen för ökad framkomlighet.
  • Arbetsboden. Vi bygger färdigt de sista detaljerna bland annat en ramp, målar och börjar sätta in saker.
  • Staketet. Träd har fallit som kräver röjning och sen reparation av staketet för att hindra viltet från att ta sig in.
  • Trädslinga. Vi markerar upp en trädslinga med särskilda sevärda träd som vi vill lyfta fram.
  • Ätliga träd och buskar. Vi planterar fruktträd, bärbuskar och andra ätliga växter.
För att få påminnelse och information om aktiviteterna kan du anmäla dig till vår SMSgrupp!
Anmäl dig via länken http://smsgrupp.se/dela/ggjytfctjv