Kontakt

E-post

info@osterlensarboretum.se

SMSgrupp för att få påminnelse och information om aktiviteter

Anmäl dig via länken http://smsgrupp.se/dela/ggjytfctjv

Telefon

Kimmo Rumpunen (ordförande, webbansvarig) 0709-576868

Peter Linder (sekreterare och dendrologiskt ansvarig) 0733-518716

Carsten Sangö (vice ordförande, kassör) 070-3509758

Bertil Eriksson (ledamot) 0702-730555

Arne Jansson (ledamot) 0705-763584

Leo Sjöstrand (ledamot)

Mona Nielsen (suppleant, facebookansvarig) 070-2490376

Ulla Rosander (suppleant) 0766-335611

Brev

Föreningen Österlens Arboretum

Kjugevägen 67

291 68 Fjälkinge

Facebook

Österlens Arboretum