Träd och buskar

Här hittar du information om det växtmaterial som vi planterat i Österlens Arboretum. Aktuell lista omfattar åren 2012-2023. Vi kommer att komplettera listan successivt.
Växtlista Österlens arboretum 20230910