Träd och buskar

Här hittar du information om det växtmaterial som vi planterat i Österlens Arboretum. Aktuell lista omfattar åren 2012-2014. Vi kommer att komplettera listan successivt.